Sosyal teknolojiler: tanımı, türleri, araçları

Anonim

Sosyal teknoloji nedir? En basit cevap: belirli bir durumu veya bir bütün olarak sosyal sistemi etkilemenizi sağlayan teknikler. Konuşlandırılmış konuşursanız, kavram bir toplumu veya kendi ortamını kontrol etmek için kullanılan tüm iletişimsel yöntem yapısını içerir. Sosyal teknolojiler, başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda yönetmek için gerekli gerçekliği oluşturmanıza olanak sağlar. "Yönetim danışmanlığı" denilen bilimlerini inceliyorlar.

Bu teknolojilerin uygulandığı alana bağlı olarak, bunlar farklılık gösterir:

 • Aslında sosyal. Bu tür teknolojiler tarihsel olarak gelişti. Atasözleri yardımıyla anlatılması en kolay olanlardır. “Emek olmadan havuzda balık tutamazsın.” "Kim çalışmıyor, o da yemek yemez." Bu sosyal teknolojiler korunmasız, sosyal adaletin oluşumunu önemser.
 • Ekonomik. Her çalışanın yetenek ve yeteneklerinin değerlendirilmesine, emeğin entelektüel optimizasyonuna yönelik yönetsel sorumlulukların dağılımına dayanarak emeğin doğru bir şekilde dağıtıldığını düşünüyorlar.
 • Yönetimi. Bu, yöneticiler için bir strateji oluşturma, ortak sorumluluğu arttırma, etkin yönetim sistemleri geliştirme yöntemlerini içerir.
 • Siyasi. Onlara göre toplumun yaşamını etkileyen siyasi kararların doğruluğunu ve iyiliğini garanti eder.
 • Manevi kürenin sosyal teknolojileri. Sosyal sorunları çözmenin ön koşullarını belirliyor, kültürel yaşamı etkileyen eğilimleri göz önüne alıyorlar.

Bugün, devletimiz aile hayatını, hassas grupları (emekliler, engelliler, çocuklar) iyileştirmeye yönelik sosyal hizmet teknolojileri geliştiriyor. Sosyal gelişme, adaptasyon, sosyal ve tıbbi, pedagojik ve diğerleri hakkında tahmin teknolojileri geliştirilir ve tanıtılır.

Bilimsel topluluğun tüm temsilcileri, aile ile sosyal hizmet teknolojilerini özellikle önemli buluyor, çünkü bu toplum hücresinde, insanların hayatlarının çoğunu harcıyorlar. Ve her şeyden önce bir insanın kişiliğini, ihtiyaçlarını, davranışını ve özlemini oluşturan ailedir.

Bu tür teknolojiler farklı kategoriler için özel olarak geliştirilmiştir. Özellikle, aşağıdaki ailelerle çalışmak için sosyal teknolojiler vurgulanmaktadır:

 • sosyal olarak risk altında;
 • birçok çocuğa sahip olmak;
 • eksik;
 • engelli bir çocuğa sahip olmak, vs.

Cinsel, fiziksel veya ahlaki şiddete maruz kalan çocukların korunmasına özel önem verilir.

Sosyal teknoloji türlerini sınıflandırmaya çalışırsanız, çeşitli kriterleri vurgulamanız gerekecektir.

Böylece, şöhret derecesine göre, klasik (geleneksel) ve yenilikçi, yani; güncel kavramlar ve yeteneklerle tasarlandı.

Teknolojiler, belirli bir bölgeyi veya tüm ülkeyi kapsayabilir, böylece evrensel insan sorunlarını çözmeyi amaçlayan ve bölgenin özelliklerini dikkate alarak bölgesel olarak ayrılabilirler.

Bazı sosyologlar aşağıdaki teknolojilerin sınıflandırılmasını önermektedir:

 • toplumun yasal desteğiyle ilgili;
 • idari ve belirsiz düzenlemenin belirlenmesi;
 • bilgi desteği;
 • manevi ve kültürel gelişim ile ilgili;
 • istikrarlı bir sosyal işlevsellik sağlamak.

Yukarıdakilere ek olarak, “sosyal teknoloji” kavramı profesyonel bir faaliyet yönü olarak düşünülebilir. Bu durumda, olumsuz sosyal süreçlerin öngörülmesi ve ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir dizi eylemin belirlenmesi önerilir. Bunlar belirli maruz kalma yöntemlerini içerir:

 • yönetimi;
 • yönetimi;
 • ekonomik;
 • öğretim;
 • yasal;
 • psikolojik.

Bu yöntemler sosyal psikolojinin araçlarıyla ilgilidir. Hedeflerine ulaşmak için yardımcı olurlar.

Ilginç makaleler

Christina Bazan ve onun başarı öyküsü

Gulnara Islamova Karimova: biyografi, kişisel yaşam, politik kariyer

Kristina Pimenova modeli: ebeveynler, biyografi, parametreler ve ilginç gerçekler

Yuri Zhdanov, bilim adamı ve halk figürü