Maneviyat nedir?

Anonim

Maneviyat nedir? İdeal ve nihai bir tanımı yoktur, nesne olarak tanımlanamaz. Sosyologlar, maneviyatı "kutsal" arayışı olarak tanımlarlar; bu "kutsal" geniş anlamda sıradan, sıradan, saygılı ve saygılıdır. Çeşitli yollarla tanımlanabilir: Evreni kontrol eden belli güçlere inanç, tüm canlılarla bağlantı kurma hissi, yaşamın amacının ve anlamının bilincinde olma, kişisel niteliklerin iyileştirilmesi, huzur. Her insanın hayatı için anlam, umut ve iç huzur bulduğu şeyler.

Maneviyat nedir, farklı tarihsel dönemlerde farklı yorumlanır. Çoğu zaman, dini yaşamla ilişkilendirildi, ancak din tarafından tanımlanmadı ve onunla ilişkilendirilmesine gerek yok. Modern zamanlarda, “maneviyat” kavramı, mistik ve ezoterik gelenekler, şefkat, bencillik, fedakarlık, zengin iç dünya ile karakterize eşsiz bir bütünsel sistemde kişisel gelişimine yönelik oryantal dini ve felsefi öğretiler ile birleştiğinde, genellikle hümanist psikoloji ile ilişkilidir.

Bir insanın hayatındaki maneviyat nedir? Hayattan sonuna kadar zevk alabilmek için özümüzün tüm ifadeleri dengelenmelidir. Zihin, ruh, beden birbiriyle uyumlu olmalıdır. Teoride, kişi yalnızca maddi şeylere odaklanamaz ve manevi şeyleri ihmal edemez. Güzel manzaralar arasında dolaşmak, harika bir müzik parçası dinlemek, güzel bir şekilde boyanmış bir resme hayran olmak, yetenekli bir kitap okumak, büyülü, huşu, hayranlık duymak, hoşlanmak - hepsi ruhunu etkiliyor. Bir insanın maneviyatının tezahür ettiği, ancak bilimsel yöntemlerle keşfedilemeyecek pek çok harika yol var, çünkü derin kişisel, öznel deneyimler içeriyor. Özü, bilincin gerçek doğasını keşfetmeye yardımcı olan kendi “Ben” inizi bulmakta yatar. Özünü açıklayamayan bir kişi, düşünceleri, duyguları ve hafızasıyla kendini tanıtır.

Bir insanın ruhsal gelişimi önemli bir rol oynar, ancak farklı insanların anlayışı hakkındaki görüşleri deneyime, inançlara ve kişisel özelliklere bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, insanın hizmetine öncelik verildiğine gelince, kişinin içsel yaşamına odaklanmış dikkat, kendine inanç kazanmak ve çevremizdeki dünya algısını değiştirmenin bir sonucu olarak tanımlanabilir. Gerçek doğasını anlamaya gelince, pek çok korkudan kurtulur, çevresindeki dünyadaki koşullara bağlı olmayan bir iç dünyayı keşfeder. Daha az merkezli, onay veya tanıma ihtiyacı az, materyal üzerine odaklanmadı, yüksek bir sosyal pozisyona girmiyor. Gerçekten gelişmiş bir manevi yaşam, hem duygusal hem de fiziksel olarak birçok fayda sağlayabilir. Daha mutlu, daha sağlıklı, daha sevecen, anlayışlı hale gelir.

Dini bağlamda maneviyat nedir? Ana dünya dinlerinin ve bazı hümanist ideolojilerin temelidir. Böylece, Hindistan'da, manevi deneyim yoga yoluyla öğretilir. Çoğu insan bunu aslında sadece bileşenlerinden biri olan belli fiziksel duruşlar olarak algılar. Yoga, insanın dört temel içgüdüsü ile ilişkili olarak dört tipe ya da maneviyat yaşamanın yollarına ayrılmıştır. Zihni kontrol etme, iç gözlem, duygulardan soyutlama ve kendi düşüncelerinin kaynağına odaklanma yeteneği. İlişkilerde sevgi ve bağlılık, sevginin yaratılışın özünde nihai gerçek olduğunu anlamak. Bencil motivasyonları olmadan eylemlerde bulunmak. Maneviyatı anlamanın dördüncü yolu, doğanın yasalarının nasıl işlediğinin bir anlayışıdır, çünkü onlar Evrenin zihnidir.

Ilginç makaleler

Christina Bazan ve onun başarı öyküsü

Gulnara Islamova Karimova: biyografi, kişisel yaşam, politik kariyer

Kristina Pimenova modeli: ebeveynler, biyografi, parametreler ve ilginç gerçekler

Yuri Zhdanov, bilim adamı ve halk figürü